beeldmerk-alblas-van-meurs

Jaarrekeningen

Nadat de boekhouding geheel gemaakt is moet er jaarlijks een jaarrekening worden opgemaakt. Deze jaarrekening bestaat uit de balans en de winst- en verliesrekening.

Om zo optimaal mogelijke een beeld te krijgen van de financiële situatie van uw bedrijf bespreken we de jaarrekening zo nodig met u ter aanvulling en verduidelijking.

adres Turfschipper 92
2292 JB Wateringen
tel 0174 226 221
adres Veenendaalplein 12
1185 DD Amstelveen
tel 020 643 67 41
fax 0174 226 333
e-mail info@alblasvanmeurs.nl
privacy Privacyverklaring
bank NL33 INGB 0671 2313 75
kvk 52263983
btw NL8503.68.030.B01